WIA is een uitkering die je kan aanvragen als je langer dan 20 maanden niet in staat bent geweest om te werken.

WIA, wat is het?

Om voor een WIA uitkering in aanmerking te komen moet je voldoen aan twee voorwaarden

 • Je kunt door ziekte minder werken
 • Je kunt door je ziekte niet je oude loon verdienen

De WIA uitkering bestaat uit twee losse uitkeringen waarvoor je in aanmerking zou kunnen komen als je voldoet aan de voorwaarden die voor deze uitkeringen gelden.

Er is een WGA uitkering, werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten.
Dus als je wel graag weer terug wil gaan werken, maar dan werk wat voor jou goed te doen is. Er zijn twee voorwaarden waar je aan moet voldoen om voor deze uitkering in aanmerking te komen

 • Je moet langer dan twee jaar ziek zijn en in de toekomst de visie hebben dat je weer geheel of gedeeltelijk kunt gaan werken
 • Je kunt met dat werk 65% of minder van je oude loon verdienen

Dan is er nog een IVA uitkering, inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. De voorwaarden waaraan je moet voldoen om voor deze uitkering in aanmerking te komen

 • Je kunt 20% van je oude loon verdienen
 • Dit zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk niet meer veranderen.

Wanneer heb je geen recht op een WIA

Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een WIA. Maar er zijn ook een aantal voorwaarden die ervoor zorgen dat je geen recht hebt op een WIA

 • Als je al een WAO uitkering hebt dan heb je geen recht meer op een WIA
 • Als je zelfstandig ondernemer bent en je bent niet bij het UWV verzekerd. (kijk hier wat je kunt doen om je eigen uitkering op te bouwen)
 • Je woont of een verhuist naar een niet-verdragsland

Zelfstandig ondernemer, niet verzekerd bij het UWV

Als je als zelfstandig ondernemer niet verzekerd bent bij het UWV dan kun je dus geen WIA aanvragen. Als zelfstandig ondernemer kun je je apart verzekeren voor dergelijke dingen. Maar de ervaring leert dat veel ondernemers dit te duur vinden en het dus niet doen of het op de lange baan schuiven.

Ben jij een ondernemer die geen verzekering heeft afgesloten maar die ook zijn werk niet of niet makkelijk meer kan doen, kijk dan hier voor een opportunity die ervoor kan zorgen dat je je eigen “uitkering” maakt.

Plichten als je een WIA uitkering hebt

Je hebt als iemand die een uitkering krijgt niet alleen het recht dat je deze uitkering ontvangt, er zijn ook een behoorlijk aantal plichten waaraan je moet voldoen als je deze uitkering krijgt.

 • Je moet de juiste informatie over jezelf geven
  Dat betekend dat je documenten waar om gevraagd wordt moet aanleveren. Dat betekend ook dat je brieven of post van het UWV wel zo snel mogelijk moet openmaken. Want het kan zijn dat je iets binnen een bepaalde tijd moet aanleveren. En dergelijke dingen niet doen kan betekenen dat je uitkering (tijdelijk) stop gezet wordt.
 • Wijzingen in je situatie moet je zo snel mogelijk doorgeven
  Het kan dat er iets verandert in je situatie. Je moet dit dan zo snel mogelijk doorgeven. Het kan positieve of negatieve gevolgen hebben voor je uitkering. Maar dingen niet doorgeven heeft altijd negatieve gevolgen voor je uitkering.
 • Zorg voor een geldig identiteitsbewijs
 • Werk mee aan onderzoeken
  Ieder onderzoek wat je saboteert of waar je aan weigert deel te nemen zal negatieve gevolgen hebben voor je uitkering.
 • Bewaar de papieren van je uitkering
  Maak een mag en stop ieder papiertje wat je krijgt van het UWV in deze map. Hoe onbelangrijk het ook lijkt. Als er problemen zijn dan kun je met behulp van je map altijd aantonen wat jij allemaal hebt gekregen en wat je misschien niet hebt gekregen.
 • Werk aan je gezondheid
  Je dient de tips en adviezen maar ook de behandelingen van de bedrijfsarts op te volgen. Maar omdat je waarschijnlijk zelf ook graag beter wordt of jezelf beter wil voelen heb ik hier ook nog een aantal gezondheidstips voor je
 • Werk mee aan re-integratie
  Je dient actief op zoek te gaan naar passend werk en dat werk ook te behouden door inzet te tonen. (Als je niet meer kan of niet meer aan het werk wil, kijk dan hier voor de mogelijkheden)

Rechten als je een WIA uitkering hebt

Uiteraard heb je ook rechten als je een WIA uitkering hebt. Zorg dat je “bewijs” van deze rechten ook documenteert in je map van je uitkering. Zorg dat je in deze map al je spullen bij elkaar hebt en houdt.

De rechten die je hebt als je een uitkering hebt:

 • Je mag te allen tijde je gegevens inzien.
  Dus blader jij door je map en heb je het idee dat er dingen ontbreken, of dat je dingen bent vergeten te documenteren. Ga al je gegevens bekijken en zorg dat je helemaal up to date bent.
 • Je gegevens mogen zonder jouw toestemming niet gedeeld worden. Zorg dus dat je een lijstje in je map hebt zitten waarvoor je toestemming hebt gegeven om te delen. En zoek even uit met wie of wat ze zonder toestemming mogen delen (belastingdienst bijvoorbeeld) en schrijf dat ook op zodat je voor jezelf een compleet overzicht hebt en weet waar je gegevens bekend zijn.
 • Geluidsopnames maken van gesprekken
  Je hebt het recht om geluidsopnames te maken van gesprekken. Zorg ervoor dat je dat ook ALTIJD doet. Ze kunnen iets zeggen wat voor jou het verschil maakt. Als je het hebt opgenomen dan heb je ALTIJD bewijs.
  Documenteer de geluidsopnames maar print ze ook uit. Het is mogelijk om geluidsopnames volledig te printen. Zoek even uit hoe dat werkt zodat je ze in je map kunt doen. Maar zorg dat je ook de opnames ergens veilig opslaat.
 • Iemand meenemen naar een gesprek
  Neem altijd iemand mee naar een gesprek. Je kunt achteraf nog overleggen met degene die erbij was en misschien interpreteert iemand het gesprek wel heel anders dan jou. Zo kunnen jullie samen nog eens terugluisteren naar de opnamen.
  TIP degene die mee gaat naar het gesprek moet een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben
 • Kosten als je naar het UWV kantoor moet komen
  Als je wordt uitgenodigd op het UWV kantoor kun je je reiskosten altijd declareren. Maak daar ook altijd gebruik van
 • Bezwaar op beslissingen
  Als er een brief komt met een beslissing die in je nadeel uitvalt, maak altijd bezwaar tegen deze beslissing. Of het nu misschien een juiste beslissing is of niet, maak altijd bezwaar. En documenteer de post die je hier over krijgt in je map.
 • Nieuwe beoordeling aanvragen
  Als je vindt dat je gezondheid beter wordt of juist slechter dan kun je een nieuwe beoordeling aanvragen. Maak daar ook gebruik van, zeker als het slechter gaat.

Tot slot

Je kunt dus in aanmerking komen voor een WIA uitkering als je gewerkt hebt en nu niet meer kunt werken. Vraag deze ALTIJD aan als je daar een brief over krijgt. Ongeacht of je het geld nodig hebt of niet. Je hebt het recht deze aan te vragen als je gewerkt hebt.

Ondertussen kun je voor jezelf om te zorgen dat je van je plichten van het UWV verlost bent. Door je eigen passieve inkomen op te bouwen hoef je aan niemand meer verantwoording af te leggen en kun je je inkomen zo hoog maken als dat jij zelf wil.